Activiteiten

 • Voor nieuwbouw of verbouwingen berekenen en tekenen van beton,- hout,- staal- en steenconstructies alsmede het berekenen en tekenen van funderingen in o.a. de industriële bouw, de utiliteitsbouw en de woningbouw
 • Het aansturen van geotechnisch onderzoek (advisering fundering op staal of op palen), keerwandberekeningen (op basis van funderingsrapport extern bureau)
 • Contra expertises uitvoeren en hierover rapporteren
 • Constructieve bouwbegeleiding en/of bouwtoezicht
 • Constructieve controles op door derden uitgevoerde werkzaamheden op correct gehanteerde uitgangspunten (reken- en tekenwerk)
 • Controle bestaande constructies als er sprake is van verandering van gebruiksfunctie of verandering van belastingen op vloeren en/of daken
 • Deelname in bouwteam samen met o.a. de architect, aannemer en opdrachtgever/projectontwikkelaar om in een vroeg stadium tot een definitief ontwerp te komen dat voldoet aan de wensen en eisen van de opdrachtgever (zowel architectonisch als constructief veilig)
 • Directievoering tijdens bouwproces
 • Het maken van handsonderingen. Ons bureau beschikt over apparatuur waarmee tot maximaal 3,0 m onder het ontgravingsniveau gesondeerd kan worden, indien er geen funderingsadvies voor handen is, of dit niet wettelijk benodigd is, maar wel gewenst
 • Het ontwerpen (en uitwerken) van prefab constructies
 • Het vervullen van de functie van hoofdconstructeur bij grote projecten. Wij zorgen dan voor de samenhang (coördinatie) tussen de verschillende deelconstructies van de bouw (bijv. controle op detailberekeningen en tekeningen externe staaltoeleveringsbedrijf / controle vloerberekeningen en tekeningen externe bedrijf
 • Het berekenen en tekenen van kraanbanen in nieuwbouw bedrijfsloodsen of bestaande bedrijfsloodsen
 • Renovatie/restauratie oude gebouwen
 • Schade-expertises en schaderapportages opstellen (a.g.v. bijvoorbeeld brand of fouten in de uitvoeringsfase, scheurvorming in woningen)
 • Second opinion rapportages opstellen

Ingenieursbureau Wouters al meer dan 40 jaar een betrouwbare partner in de bouw.