top of page

berekeningen

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het berekenen van de dikte en het gewicht van de vloeren, (dragende) wanden, balken, lateien, daken en funderingen die nodig zijn om veilig te kunnen (ver)bouwen. Dit zijn gedetailleerde gewichts- en stabiliteitsberekeningen voor beton-, hout-, staal- en steenconstructies. Daarnaast worden ook berekeningen voor gelamineerd hout en aluminium uitgevoerd. Alle statische berekeningen zijn gebaseerd op de vigerende eurocode normen.

tekeningen

Indien gewenst behoort het maken van duidelijke overzichts-, detail- en werktekeningen van beton-, hout-, staal-, steenconstructies en funderingen ook tot de werkzaamheden. Net als het maken van wapeningstekeningen van betonconstructies. De tekeningen worden digitaal of op verzoek handmatig gemaakt. Voor het echte handwerk kunt u dus ook bij Ingenieursbureau Wouters terecht.

GEOTECHNISCH ONDERZOEK

Aansturen van geotechnisch onderzoek en advisering over de fundering: een fundering op staal (met of zonder eventuele grondverbetering of verdiepte aanzet) of een fundering op palen.
 

Vaststellen van het draagvermogen van de bodem.
 

Maken van keerwandberekeningen op basis van het funderingsrapport van een extern bureau.
 

Maken van handsonderingen. Met onze apparatuur kan tot maximaal 3,0 m onder het ontgravingsniveau gesondeerd worden. Dit indien er geen funderingsadvies voor handen (of wettelijk verplicht), maar wel gewenst is.

bottom of page