top of page

second opinion

Contra expertises uitvoeren en hierover rapporteren.
Second opinion rapportages opstellen.

Constructieve controles op werkzaamheden uitgevoerd door derden. Bijvoorbeeld op correct gehanteerde uitgangspunten (reken- en tekenwerk).

SCHADE EXPERTISE

Schade expertises en schaderapportages opstellen. Bijvoorbeeld bij schade als gevolg van brand, fouten in de uitvoeringsfase of scheurvorming in woningen.

bottom of page